Vijzelstraat in Scheveningen

 

 

 

 

 

 

 

Verklaring van de straatnaam:
Werktuig waarmee de schepen aan één kant omhoog getild werden bij het op het strand trekken van bomschuiten.
Locatie