Van Boisotstraat in Scheveningen

 

 

Verklaring van de straatnaam:
Karel van Boisot (ca. 1530 - 1575) en zijn broer Lodewijk (ca. 1530 - 1576) vervulden een belangrijke rol in de oppositie der edelen tegen Spanje.
Locatie