Landscheidingsweg in Scheveningen

Verklaring van de straatnaam:
De grens (landscheiding) van de hoogheemraadschappen Rijnland en Delfland.
Locatie