Kruismast in Scheveningen

Verklaring van de straatnaam:
De kruismast is de achterste mast (ook wel bezaansmast genoemd) van een driemastzeilschip.
Locatie