Jan Willem Frisohof in Scheveningen

Verklaring van de straatnaam:
Johan Willem Friso (1687 - 1711), prins van Oranje, vorst van Nassau-Dietz, stadhouder van Friesland, Stad en Lande van Groningen en Drenthe. Verdonken in het Hollands Diep bij de Moerdijk.
Locatie