Heemraadstraat in Scheveningen

 

 

 

 

Verklaring van de straatnaam:
Ontleend aan de heemraden, leden van het dagelijks bestuur van het Hoogheemraadschap Delfland.
Locatie